UNO YX


MIF Fotball har inngått en "payback" avtale med bensinkjeden Uno X\YX som har etablert seg ved Rema 1000 på Orkidehøgda. Kjeden har også en stasjon ved Buskerud Storsenter og en ved Eiker Senter.

Avtalen går ut på følgende:
• Payback til MIF Fotball på 10 øre pr fylte liter med bonuskort vervet av Mjøndalen Fotball. Dette gjelder automat i Mjøndalen, 5 øre pr liter på annen Uno X\YX automat i hele Norge.
• Individuell rabatt på 30 øre pr liter for korteier. Payback. Utbetaling februar 2011.
• Dette er ikke ett betalingskort, men ett kort som trekkes i automat i forbindelse med fylling av bensin\diesel.
• 3-årig avtale for MIF Fotball, med opsjon på forlengelse.
 

Vi håper å nå ut til så mange som mulig med dette, da denne avtalen kan sikre oss gode inntekter!
 

Registreringsskjema og kort kan fåes ved henvendelse til MIF kontorene, på MIF-A sine hjemmekamper eller via medlemmer i junioravdelingen. Det eneste man trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet, ta av kortet som sitter påklistret og levere tilbake skjemaet til oss i MIF som tar oss av videre registrering. Skjemaet kan enten legges i postkassa på MIF huset eller leveres noen i administrasjonen. Kortet kan forøvrig taes i bruk med en gang man har fått det.
 

I junioravdelingen så har vi gående en konkurranse der årsklassene skal konkurrere om å skaffe flest korteiere. Der er lagleder ansvarlig for utdeling og innsamling av skjemaer.
Er det noen spørsmål, så ta kontakt med undertegnede.

ps.YX MasterCard (Som skiftes ut med YX Visa) og YX BonusKort kan ikke benyttes samtidig. Bakgrunnen for dette er at førstnevnte kort allerede gir rabatt på våre stasjoner. Feilmeldingen i kortleseren lyder: "Ugyldig kortkombinasjon".

Kunder med YX MasterCard/YX Visa kan registrere rabattavtalen på disse kortene, og trenger dermed ikke å bruke YX BonusKort.
For å få lagt rabattavtalen inn på disse kortene, send meg en e-post.
 

Mvh
Kjetil A. Bergh
MIF Fotball
Tlf 91 33 12 43
kjetil@mif.no

 

 
Våre samarbeidspartnere