Nyheter » 2012 » April » Bylag sesongen 2012

Hvor vil du sitte?

Husk å bestille sesongkort før det bli fullt!

Sesongkort på nye Mjøndalen Stadion bestiller du her!

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - September

Bylag sesongen 2012


10.04.2012

Mjøndalen bylag starter opp søndag 29 april, på nye Mjøndalen Stadion!

Bylaget skal være en treningsgruppe for spillere fra klubber i region Eiker og Kongsberg som blir nominert av sin klubb for å delta.
MIF Toppfotball står ansvarlig for trenere, utstyr og drift. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Buskerud Fotballkrets og Norsk Toppfotball.

Spilleren skal fortsatt spille i sin egen klubb, men delta på dette tiltaket i tillegg til klubbaktivitet. Det er gratis for spillerne å delta.

Alle klubber i regionen nominerer inn spillere til bylaget. Klubben nominerer da de antatt beste spillerne sine. Vi ønsker at spillere som blir nominert inn har gode holdninger, er motivert for å delta og har gode basisferdigheter, keepere og utespillere ønskes nominert.

1998 og 1997 årgangen er etablerte grupper, vi vil i år ikke i år ha noen ny nominering i oppstarten av disse gruppen, spillere som var i gruppene i 2011 møter her. Etter hvert vil vi åpne for at spillere som har utviklet seg siste året kan få prøve seg, vi vil sende melding til klubbene når dette blir aktuelt.

1999 årganger skal etableres og klubbene må sende inn nomineringer på aktuelle kandidater, ønsker også at spillere som nomineres fra klubben representerer hele årsklassen.
Det er ønskelig at alle klubbene nominerer 2-5 spillere.

Klubbens sportslige leder eller trenerkoordinator står ansvarlig for nomineringen i samarbeid med klubbens trenere, finnes ikke dette i klubben utføres nominasjonen av lagets trenere.

Alle grupper starter 29.4.2012 1999 kl 1700 og 1998 og 1997 kl 1830
Vi vil ha Nedre Eiker stadion som base i år.

Vi vil vektlegge følgende

  •              Individuell trening – relasjonell, strukturell trening.
  •              Spill sentrerte økter.
  •              Strukturell trening, offensivt så vel som defensivt.
  •               Jobbe med undertall/overtall spill.
  •               Bruk av «keep-ball».
  •               Vi skal fremstå som et spillende lag.

Bylaget vil fungere som en treningsgruppe som har 20-25 økter i sesongen. Treningene vil stort sett foregå i sommerhalvåret, og da i helgene. Sesongen vil avsluttes med at bylaget deltar i Kraftsenter-turneringene i oktober\november.

For nominering av spillere født 1999, bruk følgende skjema.
 

 
Våre samarbeidspartnere