Nyheter » 2011 » Desember » Oppdatering fra E19 og E16

Hvor vil du sitte?

Husk å bestille sesongkort før det bli fullt!

Sesongkort på nye Mjøndalen Stadion bestiller du her!

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Oppdatering fra E19 og E16


07.12.2011

Hovedtrener Jann Rindsem har skrevet noen ord om hva som skjer rundt E16 og E19 før kommende sesong.

 

MIF- en bra plass for utvikling?
 

Ett år har gått siden oppstarten av Eliteprosjektet der hovedgrunnen for å starte opp var ønsket om å få frem egne spillere på A-lagsnivå. Ser man hva som har skjedd dette året må man kunne si at ting har utviklet seg over all forventning.  Vi fikk to debutanter i Adeccoligaen fra E19 og fem stk fra E16 spilte i 3 divisjon.
I tillegg fikk flere av spillerne på E16 og E19 trene med A-laget. Det har med andre ord vært flere utviklingsarenaer for spillerne. Begge gruppene har trent mye likt der vi har kombinert mellom rein ferdighetstrening, spillestil og intensitetsøkter. En medvirkende årsak til dette er at begge disse gruppene jobber mot samme mål. Da blir det naturlig at middelet for å nå dette målet også er noenlunde felles.
 

I 2012 vil vi tenke enda mer Team der siktemålet blir å utnytte ”spiss”kompetansen til hverandre for å sammen kunne tilby et best mulig opplegg for enkeltspilleren og laget. Slik det ser ut nå vil teamet bestå av : Jann Rindsem, Stian Ramsfjell, Bjarne K Ingebretsen, Peter Rokob, Knut Rønningene (vil bli med noe)Kjetil Bergh (Utv ansvarlig) pluss en målvaktstrener.  

Status på tropper
I dag skriver vi 7 desember og vi har gjort unna 12 åpne treninger.
E16 har gått gjennom et generasjonsskifte der mange spillere har gått opp til E19. Det ser likevel veldig positivt ut med tanke på kvalitet i gruppa, og et realistisk mål også dette året er å være blant de beste i buskerud samt kvale inn til interkrets. Enkeltspilleren vil kunne følges opp tett da vi har styrka trenerteamet i alle ledd. Dersom det skulle vise seg at noen trenger impulser fra et bedre nivå er vi i den situasjonen at vi kan flytte opp spillere til treninger/kamper når vi føler det er riktig. Er enkelte spillere så gode at de ikke får tilstrekkelig med utfordringer på E16 flyttes de opp permanent på E19. Denne helhetstenkinga med spilleren i sentrum er en forutsetning for det som vi til syvende og sist er opptatt av- Spillerutvikling.
 

E19 fikk et ekstra boost i høst med interkretsseier . Dette har vist seg på de åpne treningene der etterspørselen etter å få lov til å komme å vise seg frem har vært formidabel. Slik det ser ut nå kommer vi til å ta opp 3-5 spillere fra andre klubber. Dette er mange når vi tenker på den gode kvaliteten som allerede er i gruppa. Stammen som vant Interkrets i 2011 er fremdeles juniorer i tillegg til de lovende 95 spillerne fra egen klubb som har kommet opp. Troppen ser med andre ord veldig sterk ut og mange vil forhåpentligvis ta nye steg i løpet av året.
 

Vi kommer til å kjøre noen treninger til for begge gruppene før jul og holder et kick off møte 20 desember der vi kommer til å presentere sesongopplegg. Her vil vi gjerne at alle som er interesserte i hvordan vi driver og tenker kommer.
 

”Den som tror man er ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig”.
 

De tre grunnpilarene for oss er :
 

Ydmykhet, vilje og ferdigheter
 

Den som setter seg selv foran laget passer ikke inn i Mif modellen. Her er jeg som enkeltspiller avhengig av de rundt meg for selv å ta nye steg. Derfor har også ”jeg” som enkeltspiller et kollektivt ansvar på hvordan jeg opptrer.
 

”Å unne andre suksess er en forutsetning for å lykkes”.
 

Jann R

 
Våre samarbeidspartnere