Nyheter » 2010 » Desember » Stor interesse for spill på Elitelagene!

Hvor vil du sitte?

Husk å bestille sesongkort før det bli fullt!

Sesongkort på nye Mjøndalen Stadion bestiller du her!

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Stor interesse for spill på Elitelagene!


21.12.2010

MIF fotball`s nye konsept med Elitelag har vekket interesse hos mange spillere i distriktet med ambisjoner. Totalt så har 114 spillere vært innom de åpne treningene som har vært arrangert i desember.

-" At interssen er så stor blant spillernev viser at dette er ett etterlengtet tiltak i vår region" sier utviklingsansvarlig Kjetil A. Bergh i en kommentar til mif.no.

MIF Toppfotball har opprettet tilbud om Elitelag på 3 nivåer, prisen for å delta er kroner 8000. Trass dette så har interessen vært meget bra. Interesserte spillere har dukket opp på eget initiativ fra mange av distriktets breddeklubber. Sågar så har det kommet spillere helt fra Uvdal med ønske om å spill på neste års Elitelag.

- "Vi er fornøyd med kvaliteten på de som har vært å vist seg fram fortsetter Bergh. Her har det vært mange gode spillere innom, og mange med ambisjoner om å "bli fotballspiller som stor". Dessverre så har vi ikke plass til alle, uttakene har vært meget vanskelig, særs på G16 laget der vi har måttet ta mange tøffe valg. "

Hvordan har responsen fra de andre klubbene vært på dette? - "Det har vært delt, mye positivt og selvfølgelig også noe negativt. Vi (MIF) og de fleste breddeklubbene mener vi nå tar den rollen en lokal toppklubb forplikter å ha, nemlig å ha ett godt tilbud til unge spillere med ambisjoner. Vi mener det er helt naturlig at vi tar jobben og deler av kostnaden for dette. til syvende sist så er nåløyet såpass trangt at brorparten av spillerne  ikke vil nå opp og falle tilbake igjen til en rolle i breddeklubben de kom fra. Da rikere på erfaring som man igjen kan dele i lokalmiljøet", sier Bergh. "Men at alle ikke er enige i dette må vi bare akseptere".

Det er forholdvis unge spillere som har meldt seg på E14 elite laget, både 13 og 14 åringer. Hvordan ser dere på dette at spillere melder overgang i så ung alder? - "Vi skjønner jo at enkelte vil oppfatte dette som uheldig og det har kommet kritikk for nettopp dette. Det vi ønsker å påpeke i denne sammenheng, er at vår erfaring tilsier nå at vi ønsker å påvirke spillere i tidligere alder enn tidligere. Vi anser at fotball som idrett  har hengt etter når det gjelder å skape gode miljøer og rammer for utvikling. Vi korrensponderer bl.a en del med hoppmiljøet, og forskjell på tankegangen i vår idrett kontra en idrett Norge lykkes i på øverste internasjonelt nivå er stor. Selvsagt så kan ikke vi peke på en 13 åring og si at han blir best om 10 år, men vi mener at det å være i en treningsgruppe og i ett miljø hvor spillerne har de samme interessene for utvikling, så er muligheten mye større for å bli god. I tillegg så er dette ett tilbud man kan velge, eller ikke velge. Spillere som har fått tilbud om å spille på lagene har selv tatt det første steget ved å møte opp på de åpne treningene. Det er selvsagt andre gode spillere vi hadde håpet skulle møte opp, men at man ikke velger å delta her er jo spillers eget valg, og uproblematisk for oss. "

Av spillerne som er tatt ut så er det mange lokale som ikke kom med i uttaket som nettopp er foretatt. - "Det er vanskelig" påpeker Bergh. "Jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at flere MIF gutter fikk plass, løpet er heller ikke kjør.t Men samtidig så må vi stikke fingern litt i jorda her. Det vil være helt unaturlig i dagens fotball å basere seg på at morgendagens a-lagsspillere kun kommer fra Mjøndalen eller Åsen barneskole. MIF Toppfotball er nødt til å tenke breiere enn som som så. Samtidig så ønsker vi at stammen i laget i framtiden består av lokale gutter, derfor gjør klubben også nødvendige grep for å sikre etterveksten i egen breddeavdeling. Vi har tro på mer tilpasset opplæring" sier Bergh. "Fokus på utvikling av enkeltspillerne og mer differensiert opplegg i trening og i kamp mener MIF er nøkkelen for utvikling av de aller yngste. Samtidig så skal glede og kameratskapet alltid ligge i bunn for hvordan vi gjør ting i vår klubb"

Hvordan er konkurransen i forhold til SIF på dette med spillerutvikling? - SIF gjør ting på sin måte, vi på vår. Jeg synes SIF gjør mye bra, noe de også viser ved antall lokale gutter de har fått til å steget opp mot Eliteserie-nivå. For oss så blir det helt feil å sammenligne med SIF, da vi er nødt til å tenke anderledes. Det er mer riktig for oss å sammenligne oss med andre adeccoligaklubber, både av økonomiske og av sportslige årsaker sier Bergh.

 

Elitelagene tar nå en julepause, oppstart er første uken  i januar.

 

 
Våre samarbeidspartnere