Nyheter » 2010 » Desember » Mjøndalen – en tradisjonsrik klubb med egen vilje!

Hvor vil du sitte?

Husk å bestille sesongkort før det bli fullt!

Sesongkort på nye Mjøndalen Stadion bestiller du her!

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Mjøndalen – en tradisjonsrik klubb med egen vilje!


24.12.2010

en tradisjonsrik klubb med egen vilje! De siste dager og uker har det vært mye snakk om Mads Hansen, og hvor han skal spille fotball i 2011.

I den forbindelse er det viktig for oss å kunne formidle klubbens synspkt på denne saken, og ikke minst mer generelt rundt klubbens posisjon i fotball Norge.

Mads er en flott klubbspiller som har gjort store fremganger de siste årene, men da sammen med klubben. Vi tror han vil fortsette denne utviklingen, og bli enda bedre. Samtidig har han på høsten i år ytret et ønske om å få spille i en klubb hvor han kan konsentrere seg om fotball alene, uten å måtte kombinere fotball med sivil jobb. Det respekterer vi, og har forståelse for. Derfor har vi også gått i dialog med Fredrikstad de siste dagene, for å se om vi kunne finne en løsning som var bra for Mads, og bra for klubben. Men vi kan ikke la Mads sitt ønske styre vår beslutning om salg helt uten tanke på klubbens fremtid og integritet. Vi har de siste 5 årene jobbet døgnet rundt med tro på vår filosofi om at vi kan få til noe i Norsk fotball, med beskjedne midler. Den gangen ble markedet for spillere kjørt helt over styr av overambisiøse og ukloke fotballedere. Det har vi nå klart, og håper våre sponsorer og tilhengere er stolte av det. Vi tror at vi kan ta flere steg nærmere toppen av Norsk fotball, med de samme virkemidlene; få mest mulig ut av hver krone. Ta de beste fotballfaglige beslutningene, og ikke bruke penger vi ikke har.

I den sammenhengen føles det meningsløst å nå bli presset til å skulle styres av at markedsprisen på spillere er kjørt i bunn. Det er jo akkurat det vi mente ville skje etterhvert, og vi har ikke det minste snev av dårlig samvittighet for at vi ikke forholder oss til dette markedet som er ødelagt av de samme som nå har dårlig råd. Vi tar de beslutninger vi mener er riktige for klubben, våre sponsorer, og ikke minst de som følger klubben i tykt og tynt. I denne saken er det etter vår mening kun Mads’ ønske som taler for at vi skal selge han for de beløp som har vært aktuelle. Skal dette ønsket telle sterkere enn alle de andre spillernes, sponsorenes, innkjøpte spilleres, supporteres, treneres, unge talenters og ikke minst bygdas ønske om et godt fotballag?

Vi har strukket oss langt, for langt mener vi for å etterkomme en veldig grei gutts ønske, men å kaste alle ideologier og prinsipper på båten for at denne overgangen skal gå igjennom, det kommer vi ikke til å gjøre. Vi ser ingen andre grunner enn Mads’ ønske til å gjennomføre salget med nåværende situasjon.

Vi selger gjerne spillere, og synes det er flott at våre spillere er interessante. Men vi tror også at grunnen til at de gjør det bra er at de er i en klubb som legger forholdene godt til rette for utvikling. Derfor må et salg reflektere noe positivt for klubben, ikke et knippe dårlige argumenter som i sum setter klubben i en dårligere posisjon totalt sett.

Fotballspillere og klubber skal i utg pkt forholde seg til kontrakter, vi har ikke vært rigide på dette, da vi ønsker en åpen dialog til beste for alle. Våre spillere har de siste årene fått lønnsøkninger og bonuser som de ikke har krav på, men vi mener de fortjener det, og klubben har hatt muligheten til å gi det. Vi har ingen tro på å tvinge noen, vi ønsker spillere som brenner for utvikling av klubb og seg selv. Vi ser også alltid etter spillere med engasjement og vilje til å gjøre det til enhver tid beste for klubben, uansett kontraktsforhold og situasjon. Mads Hansen er en slik type, han har alltid vært det , og vil være det i fremtiden. Vi forstår hans skuffelse nå, men forventer at den også forsvinner igjen.

God jul og godt nyttår


 

Kenneth W Karlsen
Sports & Adm ansvarlig
Mjøndalen Fotball
 

 
Våre samarbeidspartnere