Klubben » MIF IFO

               

MIF IdrettsfritidsOrdning (IFO)Vinter/vår 2012

 

Oppstart av MIF IFO vinteren 2012 vil være i uke 5

Vi i Mjøndalen fotball gjennomførte i fjor MIF IFO for første gang. Responsen har vært utelukkende positiv både fra barna, foresatte og ansatte på SFO. Vi ønsker som ledende klubb i nærområdet å kunne gi barna et tilbud om lystbetont fysisk aktivitet som et supplement til dagens SFO.
 

Som i fjor kommer vi til å besøke hver SFO en dag i uken og gjennomføre en 60 minutters økt med MIF IFO. Vi kommer til å opprettholde tilbudet om 8 uker. Vi starter opp i uke 5 og følger opp i forskjellige uker utover våren. Se bak for ukeplan!
 

Innholdet i MIF IFO vil variere fra ballaktiviteter(håndball, fotball, innebandy m.m) til mer generell fysisk aktivitet.
 

Trenere kommer fra MIF`s A-lag i fotball og vil ha faglig kunnskap og erfaring.
Prisen er kr 640,- pr. barn for hele perioden. Søskenmoderasjon 50 %.

Påmelding til IFO gjøres på MIF sine hjemmesider:
http://toppfotball.mif.no/paameldingsskjema/cms/523 eller påmeldingskjema levert ut via sfo.

TA VARE!
Lars Granaas, tlf:  970 39 107 mail: lars@mif.no
Mjøndalen toppfotball

 

 

 
Våre samarbeidspartnere