Bilder fra 1982

Takk til DT for tillatelse til å bruke bildene og til Kjell Solberg for utlånet.

 
Våre samarbeidspartnere

Mjøndalen Idrettsforening © 2004-18

Innholdsoversikt - Siteman CMS