Bilder fra 1981

Takk til DT for tillatelse til å bruke bildene og til Kjell Solberg for utlånet.
Hold musepeker over bildet for å se kommentarer til bildet.

 
Våre samarbeidspartnere